,

INSTRUMENTI I PRIBOR LIDO PRO

72,00 603,00 

Pokazivač nivoa goriva 52mm
Voltmetar 8-18V 52mm
Pokazivač položaja Z-pogona 52mm
Pokazivač temperature vode 52mm
Tahometar 0-7000 rpm 78mm
Brzinomjer 10-65 MPH pitot. kit 78mm
Set 59737, 59713, 59655, 59656, 59654, 59653

CIJENE SU S PDV-om.
Zadržavamo pravo promjene cijene bez prethodne najave.

LIDO PRO

89 59655 Pokazivač nivoa goriva, 89 59653 Pokazivač pritiska ulja, 89 59656 Voltmetar, 89 59657 Pokazivač položaja Z-pogona, 89 59654 Pokazivač temperature vode, 89 59737 Sahometar, 89 59713 Brzinomjer, 89 67653 Set

instrumentiINSTRUMENTI I PRIBOR LIDO PRO
72,00 603,00 Odaberi opcije